Eleştirel Düşünce Uygulama ve Araştırma Merkezi - bedam@biruni.edu.tr
Eleştirel Düşünme Nedir? - Biruni Üniversitesi

Eleştirel Düşünme Nedir?

  Eleştirel Düşünme Nedir?

  Eleştirel Düşünce Uygulama ve Araştırma Merkezinin çalışmaları; teorik ve uygulamaya yönelik araştırma ve projeler yapmak, bu tür çalışmaları koordine etmek ya da gerekli işbirlikleri oluşturmak, eğitimcilerin gelişimlerine yardımcı olacak etkinlikler, kurslar, sertifika programları organize etmek ve kaynaklar yaratmaktır. Merkez aracılığıyla geliştirilecek olan materyaller arasında kitaplar, düşünce rehberleri, öğretmen ve aile rehber kitapları, etkinlik kitapları, hikâyeler, videolar ve diğer eğitim ve öğretim kaynakları bulunmaktadır. Eleştirel Düşünce Uygulama ve Araştırma Merkezi, çeşitli konferanslar, seminerler, çalıştaylar, kurslar ve sertifika programlarını organize etmenin yanında alanda çalışan başka kurum ve kuruluşları da desteklemektedir. Bu bağlamda, merkez, aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

  a) Merkezin amaçları doğrultusunda eğitim, araştırma ve uygulama faaliyetlerini gerçekleştirmek ve desteklemek.

  b) Alanla ilgili kongre, sempozyum, çalıştay, panel, seminer ve konferanslar düzenlemek.

  c) Alanla ilgili akademik dergi, kitap ve benzeri yayınlar yapmak.

  d) Üniversite dışında, Merkez faaliyetlerinin topluma tanıtımı ve kamuoyunun bilgilendirilmesine yönelik seminer, konferans, televizyon programı ve benzeri etkinlikler düzenlemek.

  e) Araştırma ve inceleme çalışmaları yapacak öğrenciler, eğitimciler, profesyonel kişi ve kurumlara destek olmak.

  f) Merkezin amaçları doğrultusunda ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği yapmak.

  g) Kamu ve özel sektördeki kurum ve kuruluşlara Merkezin çalışma alanına giren konularda araştırma, inceleme, danışmanlık ve benzeri hizmetleri sağlamak.

  h) Merkezin amaçlarına uygun diğer çalışmaları yapmak.

  ı) Üniversitenin Eğitim Fakültesi ile diğer fakülte ve birimlerinde, önlisans, lisans veya lisansüstü programlarında ve uluslararası akademik kurumlarda felsefe, bilim, eğitim ve sanat alanlarında öğrenim gören öğrenciler ile bu alanda araştırma yapan akademisyenlerin ihtiyaç duyduğu bilgiyi üretecek araştırma ve inceleme programları geliştirmek, uygulamak ve mevcut uygulamalara katkıda bulunmak.