Eleştirel Düşünce Uygulama ve Araştırma Merkezi - bedam@biruni.edu.tr
.