Eleştirel Düşünce Uygulama ve Araştırma Merkezi - bedam@biruni.edu.tr
Merkezin Amacı - Biruni Üniversitesi

Merkezin Amacı

    Merkezin Amacı

    Eleştirel Düşünce Merkezi, Biruni Üniversitesi bünyesinde kurulan bir uygulama ve araştırma merkezidir. Merkezin amaçları; eleştirel düşünme, üst düzey düşünme becerileri, eğitim felsefesi, felsefi danışmanlık, felsefi terapi ve Çocuklar için Felsefe gibi felsefe, bilim, eğitim ve sanat alanlarında araştırma ve uygulama yapmak; üniversiteler, araştırma ve uygulama merkezleri, sivil toplum kuruluşları, kamu ve özel kurumlar tarafından eleştirel düşünce üzerine yapılacak olan araştırma ve uygulamaları desteklemek ve koordinasyonu sağlamaktır. Merkez eleştirel düşüncenin yaygınlaştırılması yoluyla eğitim ve toplumdaki temel değişimi ve eğitim reformunu teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Bu bağlamda merkez eleştirel düşünceye dayalı eğitim ve sosyal reforma katkı sağlayacak yeni yaklaşım, yöntem, strateji ve uygulamalar geliştirmeyi amaçlamaktadır.

    Eleştirel Düşünce Uygulama ve Araştırma Merkezi “Sorunlarımızın kökenine ulaşmak ve gelişmek için eleştirel düşünme şarttır. Yaptığımız her şeyin kalitesi düşüncemizin kalitesi ile belirlenir” felsefesi ile yola çıkılarak kurulmuştur. Eleştirel düşünme, bireyin farklı bilinç formlarının farkına varmasını sağlayarak entelektüel alçakgönüllülük, dürüstlük, adalet, ötekine saygı, çevreye duyarlılık, ve sorumluluk gibi değerlerin gelişmesine katkı sağlar.